Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi Dersi Haftalık Ders Notları


1-  Yenilenebilir Enerji Kaynakları  17 Şubat

2-  Rüzgar Enerjisi ve Enerji Dönüşüm Sistemleri 24 Şubat/3 Mart günlerine ait not

3- Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları 10 Mart/17 Mart günlerine ait not

4- Rüzgar Türbinleri Kontrol Sistemleri 24 Mart

5- Rüzgar Türbinlerinde Güç Konvertörleri 

 

Kodu: AEK-204 Adı: RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Teorik+Uygulama: 3+1 AKTS: 4
Sınıf/Yarıyıl 2 / Bahar
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı Ersan KABALCI (kabalci@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; rüzgâr enerjisinden elektrik üreten sistemleri tanımak, sistem büyüklüklerini belirlemek, montajını ve testini yapma konusuna ait yeterlilikler kazandırılacaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Yük analizi yapabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Rüzgâr hız ve yön ölçümlerini yapabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Uygun türbin yüksekliğini belirleyebilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Türbin için güç hesabı yapabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-5 Montaj yerini tespit edebilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-6 Temel bağlantıları ve taşıyıcı sistemini oluşturabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-7 Rüzgâr türbininin kule, kanat, mil ve generatör bağlantılarını oluşturabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-8 Rüzgâr türbininin elektriksel bağlantılarını ve testlerini yapabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-9 Akü sayısını hesaplayabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-10 Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirebilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-11 Akü gruplandırmasını oluşturabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-12 Evirici kapasitesini belirleyebilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-13 Evirici bağlantısını oluşturabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-14 Şebeke giriş çıkışlarını oluşturabilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-15 Sayaç grubunu tesis edebilir. PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Yük analizini yapmak, Rüzgâr hız ve yön ölçümlerini yapmak, Uygun türbin yüksekliğini belirleyerek güç hesabı yapmak, Montaj yerini tespit etmek, Temel bağlantıları ve taşıyıcı sistemini oluşturmak, Rüzgâr türbinin kule, kanat, mil ve generatör bağlantılarını oluşturmak, Rüzgâr türbinin elektriksel bağlantılarını ve testlerini yapmak, Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek, Akü gruplandırmasını oluşturmak, Evirici kapasitesini belirlemek, Evirici bağlantısını oluşturmak, Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak, Sayaç grubunu tesis etmek.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Yük analizini yapmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme.
2 Rüzgâr hız ve yön ölçümlerini yapmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
3 Uygun türbin yüksekliğini belirleyerek güç hesabı yapmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
4 Montaj yerini tespit etmek. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
5 Temel bağlantıları ve taşıyıcı sistemini oluşturmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
6 Rüzgâr türbininin kule, kanat, mil ve generatör bağlantılarını oluşturmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
7 Rüzgâr türbininin elektriksel bağlantılarını ve testlerini yapmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
8 Ara Sınav
9 Akü sayısını hesaplamak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
10 Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
11 Akü gruplandırmasını oluşturmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
12 Evirici kapasitesini belirlemek. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
13 Evirici bağlantısını oluşturmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
14 Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
15 Sayaç grubunu tesis etmek. Anlatım, Soru-Cevap, Özetleme, Grup çalışması, Beceri geliştirme çalışması.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 H. Hüseyin ÖZTÜRK, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı”, Teknik Yayınevi, 2007
2
3
4  
Ders Araç – Gereç ve Malzemeleri
Bilgisayar, Projeksiyon, şarj üniteleri, akü sistemleri, sayaç

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 4 14 56
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 10 20
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 5 10
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 6 12
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 120
Reklamlar