Esnek Hesaplama Yöntemleri-I

Esnek Hesaplama Yöntemleri-I Haftalık Ders Notları


1- Esnek Hesaplamaya Giriş

2- Matlab-Simulink Araçları

3- Matlab-Simulink Araçları

4- Matlab’da Grafik

5- Klasik ve Bulanık Küme Kavramı

6- Örnek Uygulamalar

      6.1. Bulanık Mantığın Jeodezik Problemlerin Çözümünde Kullanılması

      6.2. Bulanık Mantık Modeli ile Zeminlerin Sınıflandırılması

      6.3. Mermer Blok Kalitelerini Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi

      6.4. Yeraltı Suyu Akımı ile Der Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlkinin Bulanık 

Mantıkla Modellenmesi

 7- Yapay Sinir Ağları

 8- MLP

 

Esnek Hesaplama Yöntemleri-I Dersi Katalog Bilgileri


Kodu: Adı: ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ-I Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 7
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü FBE-Jeoloji Mühendisliği
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı Doç. Dr. Ersan KABALCI (kabalci@nevsehir.edu.tr)
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Analitik modeller ile yorumlanması güç olan çok değişkenli ve çok parametreli sayısal yapıların analizinde kullanılan esnek-hesaplama (soft-computing) yöntemlerinin incelenmesi. Bu kapsamda, yapay sinir ağları, bulanık kümeler ve bulanık mantık (fuzzy logic), genetik algoritmalar ele alınacaktır. Esnek hesaplama geleneksel olmayan teknikleri veya yaklaşımları, gerçek problemlerinin çözümü için içermektedir.
Dersin İçeriği
Esnek hesaplama yöntemlerinin tanıtılması, Matlab-Simulink araçları, Bulanık mantık kümeleri ve üyelik fonksiyonları, Mamdani and sugeno FIS, bulanık mantık modellerinin oluşturulması, adaptif bulanık mantık kontrol sistemleri, yapay sinir ağları, danışmanlı/danışmansız öğrenme, Adaline, Perceptron, Madaline ve BP (Back Propagation) sinir ağları, NeuroFuzzy modelleme (ANFIS)
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta

Detaylı İçerik

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

1

Esnek Hesaplamaya Giriş Konu anlatım, araştırma

2

Matlab-Simulink araçları Konu anlatım, araştırma, modelleme

3

Matlab-Simulink araçları Konu anlatım, araştırma, modelleme

4

Klasik ve Bulanık Küme Kavramı Konu anlatım, araştırma, sunum

5

Sözel Değişkenler ve IF-THEN Kuralları Konu anlatım, araştırma

6

Bulanık mantık kümeleri ve üyelik fonksiyonları Model oluşturma

7

Bulanık mantık modellerinin oluşturulması Model oluşturma

8

Ara Sınav

9

Bulanık mantık modellerinin oluşturulması Konu anlatım, araştırma

10

Bulanık mantıktan sonuç elde etme Model oluşturma

11

Bulanık mantıktan sonuç elde etme Model oluşturma

12

Yapay sinir ağları (ANN) Konu anlatımı

13

ANN Danışmanlı/danışmansız öğrenme Konu anlatımı

14

Adaline, Perceptron, Madaline Konu anlatım, araştırma

15

BP ANN Modelleme Konu anlatım, araştırma

16

Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap

1

D. K. Pratihar, Soft Computing, Alpha Science Intl Ltd, 2007.

2

Andrea Tettamanzi, Soft Computing: Integrating Evolutionary, Neural, and Fuzzy Systems, Springer, 2010.

3

Jnag, Sun, Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, Matlab Curriculum, 1997.

4

A. K. Srivastava, Soft Computing, Narosa Pub House, 2008.

5

Aliev,R.A, Aliev,R.R.: Soft Computing and its Application, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2001, ISBN 981-02-4700-1

6

Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004.

7

Zaknih, A.: Neural Networks for Intelligent Signal Processing, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2003.
Ders Araç – Gereç ve Malzemeleri
Yok
Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Süre (Saat)

Katkı(%)

Ara Sınav

8

1

20

Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor

1

20

6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı

16

1

60

Öğrenci İş Yükü

İşlem Adı

Haftalık Saat

Sayı

İş Yükü

Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama)

3

14

42

Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma

0

       b) İnternette/Kütüphanede Tarama

0

       c) Performans Ödevi

0

       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama

3

1

3

       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama

0

Sözlü Sınav

0

Kısa Sınav (Quiz)

0

Laboratuvar Sınavı

0

Ara Sınav İçin Hazırlık

12

7

84

Ara Sınav

1

1

1

Final Sınavı İçin Hazırlık

12

7

84

Final Sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

215

Ders Notları

Reklamlar