Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Haftalık Ders Notları


1- Güneş enerjisi sistemleri (15-22-29 Eylül)

2- Fotovoltaik paneller (PV) (6-13-20 Ekim)

3- Güç Elektroniğinde Temel Devreler

4- DC-DC Konvertörler

5- Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması

6- Şebeke bağlantıları ve Şebeke giriş-çıkışları

7- Sayaçlar

 

 

Kodu: AEK-207 Adı: GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Teorik+Uygulama: 3+1 AKTS: 4
Sınıf/Yarıyıl 2 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı
  1. Kabalcı, kabalci@nevsehir.edu.tr
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Güneş enerjisini ve güneş enerjisinin farklı kullanımlarını, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimini, üretilen elektrik enerjisinin şebekeye olan bağlantılarını ve devrelerini açıklamak.

 

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Güneş ışınımını ve ışınım ölçer cihazları açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-2 Güneş enerjisini ve güneş enerji sistemlerini açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-3 Güneş pillerini ve güneş panellerini (PV) açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-4 PV panel bağlantılarını yapabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-5 Akü ve akü gruplarını açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-6 Şarj regülatörlerini açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-7 Eviricileri ve çeşitlerini açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-8 Şebeke bağlantılarını açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
DÖÇ-9 Sayaçları açıklayabilir. PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar. Yazılı Sınav
Dönem Ödevi – Proje
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

 

Dersin İçeriği
Güneşin Yapısal Özellikleri. Güneş Işınımı. Güneş açıları, ışınım ölçerler. Güneş Enerjisi. Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Toplaçlarında Enerji Dengesi. Güneş Havuzu. Güneş Enerjili Pişirici, Güneş Mimarisi. Güneş Enerjisiyle Kurutma. Güneş Enerjisiyle Isıtma. Güneş Enerjisiyle Soğutma. Toprak Solarizasyonu. Yük analizini yapmak, Güneş pili tipi ve gücünü belirlemek, Fotovoltaik dizisini oluşturmak, Montaj yerini tespit etmek, Yönlendirme ve eğim açısını belirlemek, Taşıyıcı karkası oluşturmak PV panelleri sabitlemek, PV panellerin elektriksel bağlantılarını ve testlerini gerçekleştirmek, Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek, Akü gruplandırmasını oluşturmak, Evirici kapasitesini belirlemek, Evirici bağlantısını oluşturmak, Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak, Sayaç grubunu tesis etmek
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Güneşin yapısı, güneş ışınımı, ışınım ölçer cihazlar Anlatım, soru-cevap
2 Güneş enerjisi, güneş enerjisi sistemleri Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
3 Güneş enerjisi sistemleri Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
4 Güneş enerjisi sistemleri Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
5 Fotovoltaik paneller (PV) Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
6 PV paneller ve bağlantıları Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
7 Aküler, akü grupları Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
8 Ara Sınav
9 Şarj regülatörleri Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
10 Eviriciler Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
11 Eviricilerin sınıflandırılması Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
12 Şebeke bağlantıları Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
13 Şebeke giriş-çıkışları Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
14 Sayaçlar Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
15 Sayaçlar Anlatım, soru-cevap, Grup çalışması
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Doç. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2008
2 Ders ve laboratuvar notları
Ders Araç – Gereç ve Malzemeleri
Bilgisayar, projeksiyon cihazı, ders notları, güneş paneli, akü grubu, regüle devresi

 

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje 20
Final Sınavı 16 1 40

 

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 4 14 56
Sınıf Dışı Çalışma
  1. a) Okuma
0
  1. b) İnternette/Kütüphanede Tarama
3 5 15
  1. c) Performans Ödevi
0
  1. d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama
0
  1. e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama
3 5 15
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 4 16
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 4 16
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 120

 

 

Reklamlar