Özgeçmiş

Doç. Dr. Ersan KABALCI

Eğitim Bilgileri

Doktora: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğt. A.B.D., 2007-2010.
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar A.B.D., 2003-2006.
Lisans: Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğt., 1999-2003.


İdari Görevler

2012-…: Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü
2009-…: Nevşehir Üniversitesi Akademik Değerlendirme Komisyonu Üyesi
2007-… : Nevşehir Üniversitesi Senato Üyesi
2006-2007: Gazi Üniversitesi Senato Üyesi
20062012: Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokul Müdürü
2005-2007: G.Ü. Hacı Bektaş Veli MYO Dış İlişkiler Komisyon Başkanı
2005- 2008: G.Ü. Hacı Bektaş Veli MYO Teknik Programlar Böl. Bşk.
2004- 2005: Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu MYO, Öğr. Gör.
2003- 2005: Turgutlu A.T.L. MEGEP Koordinatörü


Araştırma Alanları

Çok Seviyeli Eviriciler, Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri, Bulanık Mantık ve ANN Uygulamaları, Enerji Hattı Haberleşmesi, Gerçek Zamanlı Modelleme.

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Editör- International Journal of Renewable Energy Research-IJRER
Editör- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
Hakem- Energy Conversion and Management
Hakem- International Journal of Electrical Power and Energy Systems
Hakem- IEEE Transactions on Industrial Electronics
Hakem- IEEE Transactions on Biomedical Electronics
Hakem- IEEE Transactions on Information Technology in BioMedicine
Hakem- IEEE Transactions on Control Systems Technology
Hakem- IEEE Transactions on Fuzzy Systems
Hakem- Journal of Power Sources
Hakem- Journal of Solar Energy Engineering
Hakem- International Journal of Renewable Energy Research
Hakem- World Journal of Modelling and Simulation
Hakem- Gazi University Journal of Science
Hakem- IET Power Electronics
Hakem- Scientific Research and Essays
Hakem- Wiley European Transactions on Electrical Power
Hakem- Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Scıences
Hakem- Electric Power Components and Systems
Hakem- Smart Grid and Renewable Energy(SGRE)
Hakem- Springer Neural Computing&Applications
Hakem- Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Bilimsel Toplantılardaki Görevler

Program Committee Member- The 10th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA’11), Dec. 18-21 2011, Honolulu Hawaii, USA
Session Chair- 3rd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, May 20-23 2012, Istanbul, Turkey.
Düzenleme Kurulu – Proje Tabanlı Mekatronik Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012 Çankırı – Ilgaz
Sempozyum Başkanı- Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, 13-15 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir.
Registration Chair- International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 11-14 November 2012, Nagasaki, Japan
Guest Editor- The 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC2012), October.16-18, 2012, Zhoushan, China.
Bilim Kurulu – I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi – UHAT 2012, 20-21 Aralık 2012, İzmir.
Program Chair- 4th IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG’13), 13-17 May 2013, Istanbul, Turkey.
International Steering Committee- 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya/Turkey, 17-19 September, 2014.
International Publicity Committee- 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya/Turkey, 17-19 September, 2014.
Local Organizing Committee-(Technical Program Chair) 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya/Turkey, 17-19 September, 2014.
Program Committee Member- The Eighth International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2013), September 14-17, 2013, Kumamoto, Japan.

Davetli Konuşmacı

2013- 4th IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG’13), 13-17 May 2013, Istanbul, Turkey.
2012- Proje Tabanlı Mekatronik Çalıştayı, 25 Mayıs, Çankırı
2010- E-Devlet ve Elektronik İmza, İnternet Haftası Etkinlikleri, 12 Nisan, Nevşehir Üniversitesi
2010- 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (NURER 2010), July 4-7, Ankara.
2010- 20th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion-SPEEDAM 2010, June 14-16, Pisa, Italy.
2009- Uluslararası Katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 28-29 Eylül, Ankara.
2009- 5th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering, TPE-2009, 3-5 Sept., Bilbao, Spain.
2009- EPE 2009, 8-10 September, Barcelona, Spain.
2009- 1st International Vocational High School Symposium, 27-29 May, Konya-Turkey.
2009- 2nd International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), Lisbon, Portugal.
2008- ELECO’2008 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 26-30 Kasım 2008, Bursa

Reklamlar